Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

§ 1 Definicje

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz - skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie.

Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto - funkcja, dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Klient - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Klient uprzywilejowany - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Produkt - towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Siła wyższa - stanowi zdarzenie niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem eclectic-design.pl

Sprzedawca - Lemur Studio Agnieszka Gwiaździńska, ul. Promienista 25C, 60-157 Poznań, NIP: 7831627685, REGON: 368406381.

Umowa - umowa dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

Usługa - usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie - zlecenie zakupu Produktu, złożone przez Klienta za pomocą Sklepu.

§ 2 Dane kontaktowe sprzedawcy

§ 3 Sprzedaż Produktów w Sklepie

 1. Produkty

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu, na podstronie danego Produktu.

  2. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt. Na cenę Zamówienia składa się całkowita cena za Produkt oraz koszty dostawy Produktu.

 2. Złożenie zamówienia

  1. Zamówienia można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie.

  2. Wybrany Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

  3. Kupujący określa ilość sztuk wybranego Produktu, sposób dostawy oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

  4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności przez Klienta.

  5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. O fakcie złożenie Zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu adres e-mail.

  6. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni robocze poza godzinami 8:00 - 16:00, soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  7. W przypadku żądania otrzymania faktury, Klient podaje niezbędne dane firmowe, których wskazania należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP przez Klienta.

 3. Płatności

  1. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl z wykorzystaniem narzędzi: P24NOW, BLIK, Przelew online, Karty płatnicze, Apple Pay, Google pay, eRaty, Portfele elektroniczne (PayPal, skycach), PayPo, Visa Mobile.

  2. Wszystkie ceny produktów podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy, wniesienia i montażu. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia

  1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  2. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.

  3. W sytuacji, gdy podczas składania jednego zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji.

  4. Z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi współpracującemu z danym producentem, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez producenta przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez producenta.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Będąc Klientem mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać Klienci, którzy nabywają Produkt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 2. Klient ponosi koszty związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy. Dokonując zwrotu Produktu należy odpowiednio go zabezpieczyć do transportu przed ewentualnymi uszkodzeniami. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za przebieg zwrotu. Dostarczenie uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność za szkodę, która jest po stronie Klienta. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu zawartej umowy w drodze przesłania jednoznacznego oświadczenia na dane podane w § 2. Przesyłka nie może być nadana za pobraniem. Niezabezpieczony towar do transportu nie zostanie odebrany.

§ 5 Reklamacje

Przyjmujemy reklamacje tylko na wady fabryczne elementów mebli. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, a także dokumentację fotograficzną. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 30 dni.